• SuanPan - mentalna aritmetika
 • SuanPan
 • SuanPan - mentalna aritmetika
 • Pozega
 • SuanPan - mentalna aritmetika
 • Paznja, memorija, koncentracija
 • SuanPan - mentalna aritmetika
Previous Next

 

Edukativni centar Maštaonica iz Požege je licenciran od strane ovlašćenog centra Pro-Mens iz Niša. Cilj našeg rada je da uputimo decu na istovremenu upotrebu obe moždane hemisfere, pružajući im time adekvatnu bazu za kvalitetan lični razvoj. SuanPan otvara vrata potencijalima deteta pri čemu je matematika samo stimulans. Od najranijeg uzrasta upućujemo decu na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju celog života. Ovo su samo neke od njih:

 • veština rešavanja problema
 • veština donošenja odluka
 • veština dualne pažnje
 • alternativni način razmišljanja
 • ispoljavanje kreativnosti
 • poboljšanje koncentracije i pažnje

Naše najiskrenije uverenje je da će deca koja prolaze program mentalne aritmetike SuanPan u Mastaonici izrasti u zadovoljne i uspešne ljude ispunjene zdravim samopouzdanjem.

Program SuanPan mentalne aritmetike je podržan od strane Učiteljskog fakulteta u Užicu. 

 

Sandra Nikolić (direktor SuanPan centara u Požegi i Užicu) i Dušica Milosavljević (izvršni direktor ProMens centra)

Linkovi