• SuanPan - mentalna aritmetika
  • SuanPan
  • SuanPan - mentalna aritmetika
  • Pozega
  • SuanPan - mentalna aritmetika
  • Paznja, memorija, koncentracija
  • SuanPan - mentalna aritmetika
Previous Next

Kreativna radionica je predviđena za najmlađi uzrast dece od 3 do  6 godina i predstavlja razvojni pripremni predškolski program kako za polazak dece u školu tako i osnovu za SuanPan program mentalne aritmetike u kojoj se radi po Montesori metodama.

Kreativna radionica

Linkovi